Ανακοινώσεις

Επιστημονική επετηρίδα, διαthesis.Ξεκινάμε

 

Η επιστημονική επετηρίδα δια-thesis του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΔΕ, ΚΕΜΕΙΕΔΕ (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας), ξεκινάει την λειτουργία της. Στις σελίδες του θα φιλοξενούνται πρωτότυπες και αξιόλογες εργασίες των επιμορφούμενων και φοιτητών/τριών μας και καλές πρακτικές, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της φοίτησής τους στο Παν/μιο Κρήτης.

 
Αναρτημένες: 2019-06-06 Περισσότερα...
 
1 - 1 από 1 Στοιχεία